Tuesday, 17 November 2009

Minerals

   Guix (Sedimentària- detrítica)


Traquita (Ígnea- volcànica)


 Sílex (Sedimentària- no detrítica)


Pòrfirs (Ígnea- filoniana)


 Pissarra (Metamòrfica amb esquistositat)


Periodita (Ígneas- plutònica)


Pegmatites (Ígnea- filoniana)


Marga (Sedimentària- detrítiques)


Marbre (Metamòrfica  sense esquistositat)


Lutites (Sedimentària- detrítica)


Granits (Ígnea- plutònica)


Gneis (Metamòrfiques amb esquistositat)


Gabres (Ígnea- plutònica)


Conglomerat (Sedimentàries- detrítiques)


Carbó (Sedimentària- no detrítica)


Calcària (Sedimentària- no detrítica)


Basalts (Ígnea- volcànica)


Andesita (Ígnea- volcànica)

No comments:

Post a Comment