Tuesday, 17 November 2009

Minerals

   Guix (Sedimentària- detrítica)


Traquita (Ígnea- volcànica)


 Sílex (Sedimentària- no detrítica)


Pòrfirs (Ígnea- filoniana)


 Pissarra (Metamòrfica amb esquistositat)


Periodita (Ígneas- plutònica)


Pegmatites (Ígnea- filoniana)


Marga (Sedimentària- detrítiques)


Marbre (Metamòrfica  sense esquistositat)


Lutites (Sedimentària- detrítica)


Granits (Ígnea- plutònica)


Gneis (Metamòrfiques amb esquistositat)


Gabres (Ígnea- plutònica)


Conglomerat (Sedimentàries- detrítiques)


Carbó (Sedimentària- no detrítica)


Calcària (Sedimentària- no detrítica)


Basalts (Ígnea- volcànica)


Andesita (Ígnea- volcànica)

Monday, 16 November 2009

Minerals


Calcita
Cinabri


Galena
Guix


Quars

Pirita

Fluorita

Siderita

Clau dicotómica (minerals)


MINERALS:
1. SENSE FOLIACIÓ.
1.1 DENSITAT ALTA - CINABRI
1.2 DENSITAT MITJANA - QUARS
2. AMB FOLIACIÓ
2.1 DENSITAT ALTA
2.1.1 DURESA MAJOR 0 - PIRITA
2.1.2 DURESA MENOR 0 - GALENA
2.2 DENSITAT MITJANA
2.2.1 COLOR MARRÓ - SIDERITA
2.2.2 COLOR BLANC - FLUORITA
2.3 DENSITAT BAIXA
2.3.1 ES RATLLA AMB MONEDA - CINABRI
2.3.2 NO ES RATLLA AMB MONEDA - GUIX